دانلود اپلیکشن می‌بی‌نیم

دانلود

European Portuguese - Lesson 1 - Old Version

۲۸۱ نمایش
منتشر شده در: دو سال پیش

New version: http://youtu.be/_M5cU2iUxNI
Portuguese from Portugal (European), not Brazilian Portuguese!
This is the original one, Portuguese conquer Brazil in the year of 1500 and we teach them our language. That why Brazilian speak portuguese too.
portuguese lesson, basics.
http://portugueselessons.blogs.sapo.pt/

دیدگاه ها

پیشنهادهای اتفاقی

مشاهده همه