دانلود اپلیکشن می‌بی‌نیم

دانلود

Brazil Language Learn Portuguese: The Alphabet and sounds in Portuguese

۱۲۴ نمایش
منتشر شده در: پنج ماه پیش

Brazil Language Learn Portuguese.
With this video you can easily learn how to pronounce the letters of the Brazilian Portuguese alphabet. Enjoy!

دیدگاه ها

پیشنهادهای اتفاقی

۷:۳۴

پت و مت: قسمت 11

پت و مت پنج ماه پیش ۲۹۱ بازدید
مشاهده همه