دانلود اپلیکشن می‌بی‌نیم

دانلود

Brazil Language Learn Portuguese: The Alphabet and sounds in Portuguese

۲۵۵ نمایش
منتشر شده در: دو سال پیش

Brazil Language Learn Portuguese.
With this video you can easily learn how to pronounce the letters of the Brazilian Portuguese alphabet. Enjoy!

دیدگاه ها

پیشنهادهای اتفاقی

مشاهده همه

بولک و لولک

کانال پیشنهادی برای شما
۹:۱۶

Bolek and Lolek - The Arctic

بولک و لولک دو سال پیش ۴۵۸ بازدید
۹:۱۴

Bolek and Lolek - South America

بولک و لولک دو سال پیش ۴۲۸ بازدید
۸:۵۹

Bolek and Lolek - Canada

بولک و لولک دو سال پیش ۴۲۱ بازدید
۹:۱۷

Bolek and Lolek - India

بولک و لولک دو سال پیش ۳۹۷ بازدید
مشاهده همه