دانلود اپلیکشن می‌بی‌نیم

دانلود

Russian and Portuguese language. Learn with us. Basic. Numbers. Lesson 3

۱۴۱ نمایش
منتشر شده در: دو سال پیش

Native speaker Portuguese and Russian. Lesson 3. Basic.
Numbers. How to count up to 10 in Russian.

دیدگاه ها

پیشنهادهای اتفاقی

۱:۱۲

ديرين ديرين: این قسمت نادم

طنز دو سال پیش ۱۱۹۲ بازدید
۱:۵۶

لگو میکسل: مدل Vampos

لگو دو سال پیش ۱۱۶۱ بازدید
مشاهده همه