دانلود اپلیکشن می‌بی‌نیم

دانلود

Brazilian Portuguese Lesson 27

۳۱۸ نمایش
منتشر شده در: دو سال پیش

From our beginning series. We teach the language using video dialogs + breakdowns of real life situations. Semantica Portuguese: http://www.semantica-portuguese.com

دیدگاه ها