دانلود اپلیکشن می‌بی‌نیم

دانلود

رزبری پای Raspberry Pi: Die ersten Schritte

۲۱۱ نمایش
منتشر شده در: دو سال پیش

رزبری پای

دیدگاه ها

چرای بزرگ

کانال پیشنهادی برای شما
۲۹:۵۷

چرای بزرگ - قسمت 47

چرای بزرگ دو سال پیش ۲۳۵ بازدید
۰:۳۰:۰

چرای بزرگ - قسمت 17

چرای بزرگ دو سال پیش ۲۳۱ بازدید
۳۰:۴

چرای بزرگ - قسمت 20

چرای بزرگ دو سال پیش ۲۳۱ بازدید
۲۹:۵۸

چرای بزرگ - قسمت 23

چرای بزرگ دو سال پیش ۲۳۱ بازدید
۲۹:۵۹

چرای بزرگ - قسمت 30

چرای بزرگ دو سال پیش ۲۲۴ بازدید
۲۹:۵۸

چرای بزرگ - قسمت 29

چرای بزرگ دو سال پیش ۲۲۳ بازدید
مشاهده همه