دانلود اپلیکشن می‌بی‌نیم

دانلود

رزبری پای Raspberry Pi: Remote Desktop

۲۹۱ نمایش
منتشر شده در: یک سال پیش

رزبری پای

دیدگاه ها

پت و مت

کانال پیشنهادی برای شما
۷:۵۲

پت و مت: قسمت 16

پت و مت یک سال پیش ۴۳۷ بازدید
۸:۳۵

پت و مت: قسمت 4

پت و مت یک سال پیش ۴۴۸ بازدید
۸:۳۲

پت و مت: قسمت 5

پت و مت یک سال پیش ۴۷۲ بازدید
۸:۱۹

پت و مت: قسمت 7

پت و مت یک سال پیش ۴۷۴ بازدید
۷:۲۴

پت و مت: قسمت 38

پت و مت یک سال پیش ۴۷۶ بازدید
۷:۱

پت و مت: قسمت 23

پت و مت یک سال پیش ۴۸۳ بازدید
مشاهده همه