دانلود اپلیکشن می‌بی‌نیم

دانلود

رزبری پای Raspberry Pi: SFTP für den Dateitransfer nutzen

۴۴ نمایش
منتشر شده در: شش ماه پیش

رزبری پای

دیدگاه ها

پیشنهادهای اتفاقی

۳۸

آدبادز: خواب زی

آدبادز شش ماه پیش ۲۲۱ بازدید
مشاهده همه