دانلود اپلیکشن می‌بی‌نیم

دانلود

رزبری پای Raspberry Pi: Bitcoin mining

۲۷۳ نمایش
منتشر شده در: دو سال پیش

رزبری پای

دیدگاه ها

پیشنهادهای اتفاقی

۱:۱۷

ديرين ديرين: این قسمت شیر

طنز دو سال پیش ۹۳۷ بازدید
۲:۱۶

لگو مدل محافظ یخ

لگو دو سال پیش ۸۹۹ بازدید
مشاهده همه