دانلود اپلیکشن می‌بی‌نیم

دانلود

رزبری پای Raspberry Pi: Relais mit GPIO steuern

۱۸۶ نمایش
منتشر شده در: یک سال پیش

رزبری پای

دیدگاه ها

رکسیو

کانال پیشنهادی برای شما
۱۵:۳۳

رکسیو - قسمت 58

رکسیو یک سال پیش ۲۱۵ بازدید
۱۷:۱۱

رکسیو - قسمت 44

رکسیو یک سال پیش ۲۱۳ بازدید
۵۷

رکسیو - قسمت 71

رکسیو یک سال پیش ۲۱۲ بازدید
۹:۵۰:۳۳

رکسیو - قسمت‌های 2016

رکسیو یک سال پیش ۲۱۰ بازدید
۸:۱۳

reksio nosna kura

رکسیو یک سال پیش ۲۰۹ بازدید
۱۱:۴۷

رکسیو - قسمت 37

رکسیو یک سال پیش ۲۰۹ بازدید
مشاهده همه