دانلود اپلیکشن می‌بی‌نیم

دانلود

رزبری پای Raspberry Pi: Relais mit GPIO steuern

۲۹۲ نمایش
منتشر شده در: دو سال پیش

رزبری پای

دیدگاه ها

گل آرایی

کانال پیشنهادی برای شما
۵:۱۹

تزیین گل رز

گل آرایی دو سال پیش ۶۳۰ بازدید
۲:۳۱

گل مصنوعی

گل آرایی دو سال پیش ۴۹۹ بازدید
۵:۴۲

گل‌های کاغذی

گل آرایی دو سال پیش ۴۹۷ بازدید
۱۴:۳۰

ساخت رانر میز با گل

گل آرایی دو سال پیش ۴۸۴ بازدید
۸:۲۶

گل‌های مصنوعی

گل آرایی دو سال پیش ۴۶۵ بازدید
مشاهده همه