دانلود اپلیکشن می‌بی‌نیم

دانلود

رزبری پای Raspberry Pi: Relais mit GPIO steuern

۱۱۱ نمایش
منتشر شده در: نه ماه پیش

رزبری پای

دیدگاه ها

پیشنهادهای اتفاقی

۳:۱۷

دستور تهیه: مرغ شکم پر

آشپزی ده ماه پیش ۸۸۳ بازدید
مشاهده همه

شیر شاه

کانال پیشنهادی برای شما
۰۱:۱۶:۱۴

شیر شاه ۱/۵

شیر شاه چهار هفته پیش ۴۹ بازدید
۰۱:۲۸:۲۳

شیرشاه ۱

شیر شاه یک ماه پیش ۵۱ بازدید
مشاهده همه