دانلود اپلیکشن می‌بی‌نیم

دانلود

رزبری پای Raspberry Pi: Relais mit GPIO steuern

۲۱۰ نمایش
منتشر شده در: دو سال پیش

رزبری پای

دیدگاه ها

پیشنهادهای اتفاقی

۳:۴۵

تبلیغ مرسدس بنز SLC 300

مرسدس بنز دو سال پیش ۱۱۶۳ بازدید
۴:۳۶

دستور تهیه: خمیر نازوک

آشپزی دو سال پیش ۱۱۶۱ بازدید
۱۰:۶

تیمی تایم: فصل 3 قسمت 2

تیمی تایم دو سال پیش ۱۱۵۵ بازدید
مشاهده همه