دانلود اپلیکشن می‌بی‌نیم

دانلود

رزبری پای Raspberry Pi: Relais mit GPIO steuern

۱۹۵ نمایش
منتشر شده در: دو سال پیش

رزبری پای

دیدگاه ها

پیشنهادهای اتفاقی

۴۸

دستور تهیه: فیله سوخاری

آشپزی دو سال پیش ۴۹۳ بازدید
۵۹

ساختنی‌ها: بستنی

ساختنی ها دو سال پیش ۴۹۳ بازدید
مشاهده همه

پت و مت

کانال پیشنهادی برای شما
۸:۲۴

پت و مت: قسمت 13

پت و مت دو سال پیش ۵۰۱ بازدید
۶:۵۳

پت و مت: قسمت 19

پت و مت دو سال پیش ۵۱۱ بازدید
۶:۵۳

پت و مت: قسمت 41

پت و مت دو سال پیش ۵۱۳ بازدید
۹:۱۹

پت و مت: قسمت 6

پت و مت دو سال پیش ۵۱۵ بازدید
۹:۱۳

پت و مت: قسمت 1

پت و مت دو سال پیش ۵۳۸ بازدید
۷:۴۴

پت و مت: قسمت 1

پت و مت دو سال پیش ۵۴۶ بازدید
مشاهده همه