دانلود اپلیکشن می‌بی‌نیم

دانلود

رزبری پای Raspberry Pi: Relais mit GPIO steuern (Verkabelung)

۲۶۹ نمایش
منتشر شده در: دو سال پیش

رزبری پای

دیدگاه ها

پیشنهادهای اتفاقی

۷:۱

شاون د شیپ: فصل 1 قسمت 6

شاون د شیپ دو سال پیش ۱۶۱۴ بازدید
۴۱

فقط خنده کودک

طنز دو سال پیش ۱۵۸۲ بازدید
مشاهده همه