دانلود اپلیکشن می‌بی‌نیم

دانلود

رزبری پای Raspberry Pi: Alarm-Anlage (Teil 2 von 5)

۳۱۵ نمایش
منتشر شده در: دو سال پیش

رزبری پای

دیدگاه ها

گل آرایی

کانال پیشنهادی برای شما
۴:۵۲

مبانی تئوری رنگ‌ها

گل آرایی دوازده ماه پیش ۱۹۸ بازدید
۲:۳۱

گل مصنوعی

گل آرایی دوازده ماه پیش ۲۳۱ بازدید
۱۴:۳۰

ساخت رانر میز با گل

گل آرایی دوازده ماه پیش ۲۴۱ بازدید
۵:۴۲

گل‌های کاغذی

گل آرایی دوازده ماه پیش ۲۴۲ بازدید
۸:۲۶

گل‌های مصنوعی

گل آرایی دوازده ماه پیش ۲۴۵ بازدید
۵:۱۹

تزیین گل رز

گل آرایی دوازده ماه پیش ۳۵۱ بازدید
مشاهده همه