دانلود اپلیکشن می‌بی‌نیم

دانلود

رزبری پای Raspberry Pi: Spy-Cam

۲۱۷ نمایش
منتشر شده در: دو سال پیش

رزبری پای

دیدگاه ها

پیشنهادهای اتفاقی

۱۳:۴۰

لگو شهری: مدل قطار باری

لگو دو سال پیش ۱۳۹۴ بازدید
۲:۲۸

دستور تهیه: تاس کباب

آشپزی دو سال پیش ۱۳۶۷ بازدید
مشاهده همه