دانلود اپلیکشن می‌بی‌نیم

دانلود

آموزش استفاده از رزبری پای Welcome to Raspberry Pi for Beginners

۱۰۸ نمایش
منتشر شده در: پنج ماه پیش

چگونه از رزبری خود استفاده کنیم

دیدگاه ها

اوم نوم

کانال پیشنهادی برای شما
۱:۲۳

اوم نوم: قسمت 5

اوم نوم پنج ماه پیش ۳۶۷ بازدید
۱:۲۵

اوم نوم: قسمت 25

اوم نوم پنج ماه پیش ۳۸۶ بازدید
۱:۲۸

اوم نوم: فصل 1 قسمت 6

اوم نوم پنج ماه پیش ۳۹۲ بازدید
۲:۱۵

اوم نوم: قسمت 29

اوم نوم پنج ماه پیش ۴۳۴ بازدید
۳:۲۶

اوم نوم پشت صحنه

اوم نوم پنج ماه پیش ۴۷۶ بازدید
۱:۲۴

اوم نوم: قسمت 18

اوم نوم پنج ماه پیش ۴۹۳ بازدید
مشاهده همه