دانلود اپلیکشن می‌بی‌نیم

دانلود

آموزش استفاده از رزبری پای Welcome to Raspberry Pi for Beginners

۱۵۳ نمایش
منتشر شده در: نه ماه پیش

چگونه از رزبری خود استفاده کنیم

دیدگاه ها

اوم نوم

کانال پیشنهادی برای شما
۱:۱۹

اوم نوم: قسمت 1

اوم نوم نه ماه پیش ۴۸۲ بازدید
۱:۲۵

اوم نوم: قسمت 24

اوم نوم ده ماه پیش ۵۱۲ بازدید
۲:۱۶

اوم نوم: قسمت 32

اوم نوم نه ماه پیش ۵۹۳ بازدید
۱:۳۲

اوم نوم: فصل 1 قسمت 2

اوم نوم نه ماه پیش ۶۶۱ بازدید
۱:۲۵

اوم نوم: فصل 1 قسمت 15

اوم نوم نه ماه پیش ۴۳۱ بازدید
مشاهده همه