دانلود اپلیکشن می‌بی‌نیم

دانلود

آموزش استفاده از رزبری پای Raspberry Pi - Logging in for the first time

۴۲ نمایش
منتشر شده در: پنج ماه پیش

چگونه از رزبری خود استفاده کنیم

دیدگاه ها

پیشنهادهای اتفاقی

۱:۱۶

دستور تهیه: ادویه سوپ

آشپزی شش ماه پیش ۱۹۴ بازدید
مشاهده همه

آشپزی

کانال پیشنهادی برای شما
۲۰:۳۰

لذت آشپزی

آشپزی سه هفته پیش ۱۷ بازدید
۶:۳

لذت آشپزی سنتی

آشپزی سه هفته پیش ۱۷ بازدید
۱۱:۵۰

لذت آشپزی سنتی

آشپزی سه هفته پیش ۱۶ بازدید
۸:۴۳

لذت آشپزی سنتی

آشپزی سه هفته پیش ۱۶ بازدید
۴:۳۰

لذت آشپزی سنتی

آشپزی سه هفته پیش ۱۶ بازدید
۶:۴۲

لذت آشپزی سنتی

آشپزی سه هفته پیش ۱۶ بازدید
مشاهده همه