دانلود اپلیکشن می‌بی‌نیم

دانلود

آموزش استفاده از رزبری پای Raspberry Pi - How to view your Raspberry pi system's information

۱۵۴ نمایش
منتشر شده در: پنج ماه پیش

چگونه از رزبری خود استفاده کنیم

دیدگاه ها

پیشنهادهای اتفاقی

۲:۷

دستور تهیه: کیک قهوه

آشپزی شش ماه پیش ۴۹۶ بازدید
۵:۱۱

پپا پیگ: این قسمت استخر شنا

شش ماه پیش ۱۷۵۹ بازدید
۱۰:۱

تیمی تایم: فصل 1 قسمت 9

تیمی تایم پنج ماه پیش ۱۲۷۶ بازدید
مشاهده همه