دانلود اپلیکشن می‌بی‌نیم

دانلود

آموزش استفاده از رزبری پای Raspberry Pi - Very basic and useful commands

۱۹۷ نمایش
منتشر شده در: یک سال پیش

چگونه از رزبری خود استفاده کنیم

دیدگاه ها

بازی خورها

کانال پیشنهادی برای شما
۱۸:۱۹

Minecraft | Minigames!

بازی خورها یک سال پیش ۱۹۳ بازدید
۱۵:۳۳

Minecraft | Minigames!

بازی خورها یک سال پیش ۱۹۷ بازدید
۱۶:۵۸

Minecraft | Minigames!

بازی خورها یک سال پیش ۲۰۰ بازدید
۲۱:۴۷

Minecraft | Minigames!

بازی خورها یک سال پیش ۲۰۶ بازدید
۱۵:۲۲

Minecraft | Minigames!

بازی خورها یک سال پیش ۲۰۶ بازدید
۱۷:۸

Minecraft | Minigames!

بازی خورها یک سال پیش ۲۰۸ بازدید
مشاهده همه