دانلود اپلیکشن می‌بی‌نیم

دانلود

آموزش استفاده از رزبری پای Raspberry Pi - Very basic and useful commands

۸۸ نمایش
منتشر شده در : چهار ماه پیش

چگونه از رزبری خود استفاده کنیم

دیدگاه ها

تصادفی

۲:۲۰

لگو چیما: مدل کراگر

لگو پنج ماه پیش ۲۴۲ بازدید
۷:۱

آموزش درامز: مقدماتی

پنج ماه پیش ۲۴۱ بازدید
مشاهده همه