دانلود اپلیکشن می‌بی‌نیم

دانلود

آموزش استفاده از رزبری پای Raspberry Pi - Changing the system hostname

۱۳۳ نمایش
منتشر شده در: چهار ماه پیش

چگونه از رزبری خود استفاده کنیم

دیدگاه ها

تصادفی

۹:۱۱

بولک و لولک: فصل 1 قسمت 77 (یتی)

چهار ماه پیش ۲۲۹ بازدید
۸:۵۲

بولک و لولک: فصل 1 قسمت 6

چهار ماه پیش ۲۲۹ بازدید
مشاهده همه