دانلود اپلیکشن می‌بی‌نیم

دانلود

آموزش استفاده از رزبری پای Raspberry Pi - Changing your password

۳۲۱ نمایش
منتشر شده در: دو سال پیش

چگونه از رزبری خود استفاده کنیم

دیدگاه ها

پپا پیگ

کانال پیشنهادی برای شما
۴۶

Peppa Pig - Daddy Pig's secret box (clip)

پپا پیگ دو سال پیش ۲۹۳ بازدید
۱:۵۷

Peppa Pig - Ice cream (clip)

پپا پیگ دو سال پیش ۲۹۲ بازدید
۱:۲۳

Peppa Pig - End of the holiday (clip)

پپا پیگ دو سال پیش ۲۹۱ بازدید
۱:۵۰

Peppa Pig - Peppa's new shoes (clip)

پپا پیگ دو سال پیش ۲۹۰ بازدید
مشاهده همه