دانلود اپلیکشن می‌بی‌نیم

دانلود

آموزش استفاده از رزبری پای Raspberry Pi - How to change the MOTD - Message of the day

۱۰۴ نمایش
منتشر شده در: پنج ماه پیش

چگونه از رزبری خود استفاده کنیم

دیدگاه ها

پیشنهادهای اتفاقی

۱۸:۳۰

بولک و لولک: فصل 1 قسمت 13

پنج ماه پیش ۲۳۶ بازدید
۵۱

دستور تهیه: رول میگو و انبه

آشپزی پنج ماه پیش ۲۳۶ بازدید
۵۸

دستور تهیه: میگو و آووکادو

آشپزی پنج ماه پیش ۲۳۶ بازدید
۷:۴۱

دانلد داک: قسمت 9

دانلد داک پنج ماه پیش ۲۳۶ بازدید
۵۲

آدبادز: ترافیک سنگین

آدبادز شش ماه پیش ۲۳۶ بازدید
مشاهده همه