دانلود اپلیکشن می‌بی‌نیم

دانلود

آموزش استفاده از رزبری پای Raspberry Pi - Installing VNC server

۲۶۰ نمایش
منتشر شده در: ده ماه پیش

چگونه از رزبری خود استفاده کنیم

دیدگاه ها

پیشنهادهای اتفاقی

۱:۵۷

دستور تهیه: سوهان

آشپزی یازده ماه پیش ۴۰۷ بازدید
۷:۳۸

کی‌پر: فصل 1 قسمت 35

کیپر (Kipper) ده ماه پیش ۴۰۵ بازدید
مشاهده همه

تو تی تو

کانال پیشنهادی برای شما
مشاهده همه