دانلود اپلیکشن می‌بی‌نیم

دانلود

آموزش استفاده از رزبری پای Raspberry Pi - Installing Apache web server

۲۰۴ نمایش
منتشر شده در: یازده ماه پیش

چگونه از رزبری خود استفاده کنیم

دیدگاه ها

پیشنهادهای اتفاقی

مشاهده همه

پپا پیگ

کانال پیشنهادی برای شما
۲:۲۳

Peppa Pig - Growing strawberries (clip)

پپا پیگ یازده ماه پیش ۱۲۴ بازدید
۲:۲۳

Peppa Pig - Nature trail (clip)

پپا پیگ یازده ماه پیش ۱۲۷ بازدید
۵۳

Peppa Pig - Daddy Pig rides Peppa's bicycle (clip)

پپا پیگ یازده ماه پیش ۱۳۵ بازدید
۵۸

Peppa Pig - The running race (clip)

پپا پیگ یازده ماه پیش ۱۳۶ بازدید
۲:۸

Peppa Pig - Foggy day (clip)

پپا پیگ یازده ماه پیش ۱۳۷ بازدید
مشاهده همه