دانلود اپلیکشن می‌بی‌نیم

دانلود

آموزش استفاده از رزبری پای Raspberry Pi - How to use the GPIO

۲۰۳ نمایش
منتشر شده در: یک سال پیش

چگونه از رزبری خود استفاده کنیم

دیدگاه ها

پیشنهادهای اتفاقی

۴:۱۱

ساختنی‌ها: کیک

ساختنی ها یک سال پیش ۴۱۹ بازدید
۱:۳۲

دستور تهیه: بادام سوخته

آشپزی یک سال پیش ۴۱۸ بازدید
مشاهده همه