دانلود اپلیکشن می‌بی‌نیم

دانلود

آموزش استفاده از رزبری پای Raspberry Pi - How to use the GPIO

۲۶۲ نمایش
منتشر شده در: یک سال پیش

چگونه از رزبری خود استفاده کنیم

دیدگاه ها

پیشنهادهای اتفاقی

۸:۱۲

دانلد داک: قسمت 17

دانلد داک یک سال پیش ۱۲۶۶ بازدید
۶

گربه‌های بد شانس (27)

خنده‌دار ها یک سال پیش ۱۲۳۷ بازدید
مشاهده همه