دانلود اپلیکشن می‌بی‌نیم

دانلود

آموزش استفاده از رزبری پای Raspberry Pi - Adafruit Pi Cobbler

۸۴ نمایش
منتشر شده در: ده ماه پیش

چگونه از رزبری خود استفاده کنیم

دیدگاه ها

پیشنهادهای اتفاقی

۳:۱

دستور تهیه: سوپ جو

آشپزی یازده ماه پیش ۱۲۷۷ بازدید
۹:۱۰

لگو ارباب حلقه‌ها:

لگو یازده ماه پیش ۱۱۹۷ بازدید
مشاهده همه