دانلود اپلیکشن می‌بی‌نیم

دانلود

پروژه هایی با رزبری پای Weekend Project: Home Automation with Raspberry Pi and OpenHab

۳۷ نمایش
منتشر شده در: چهار ماه پیش

ساخت پروژه های خانگی با رزبری پای

دیدگاه ها

تصادفی

۹:۴۰

بولک و لولک: فصل 1 قسمت 49

چهار ماه پیش ۲۰۸ بازدید
۴۳

دستور تهیه: گوشت سرخ شده

آشپزی چهار ماه پیش ۲۰۸ بازدید
۸:۵۰

بولک و لولک: فصل 1 قسمت 11

پنج ماه پیش ۲۰۸ بازدید
مشاهده همه