دانلود اپلیکشن می‌بی‌نیم

دانلود

پروژه هایی با رزبری پای Raspberry Pi Home Arcade

۱۸۹ نمایش
منتشر شده در: پنج ماه پیش

ساخت پروژه های خانگی با رزبری پای

دیدگاه ها

پیشنهادهای اتفاقی

۴:۴۸

لگو شهرسازی: مدل استارترها

لگو شش ماه پیش ۱۱۵۷ بازدید
۰:۱۰:۰

تیمی تایم: فصل 1 قسمت 5

تیمی تایم پنج ماه پیش ۱۱۱۸ بازدید
مشاهده همه

کیمیا علیزاده

کانال پیشنهادی برای شما
مشاهده همه