دانلود اپلیکشن می‌بی‌نیم

دانلود

پروژه هایی با رزبری پای Weekend Projects - Universal Translator

۳۳۷ نمایش
منتشر شده در: دو سال پیش

ساخت پروژه های خانگی با رزبری پای

دیدگاه ها

پیشنهادهای اتفاقی

۵۲

آدبادز: چسب

آدبادز دو سال پیش ۵۵۶ بازدید
۵۵

ساختنی‌ها: شطرنج

ساختنی ها دو سال پیش ۵۵۶ بازدید
۷:۳۶

کی‌پر: فصل 1 قسمت 6

کیپر (Kipper) دو سال پیش ۵۵۴ بازدید
مشاهده همه