دانلود اپلیکشن می‌بی‌نیم

دانلود

پروژه هایی با رزبری پای Weekend Projects - Universal Translator

۳۱۴ نمایش
منتشر شده در: دو سال پیش

ساخت پروژه های خانگی با رزبری پای

دیدگاه ها

پیشنهادهای اتفاقی

۱:۴۸

لگو میکسل: بوگلی (52 تکه)

لگو دو سال پیش ۶۵۱ بازدید
مشاهده همه