دانلود اپلیکشن می‌بی‌نیم

دانلود

پروژه هایی با رزبری پای Weekend Project: Raspberry Pi Photo Booth

۷۴ نمایش
منتشر شده در: هفت ماه پیش

ساخت پروژه های خانگی با رزبری پای

دیدگاه ها

پت و مت

کانال پیشنهادی برای شما
۸:۳۵

پت و مت: قسمت 4

پت و مت هفت ماه پیش ۲۸۵ بازدید
۸:۱۶

پت و مت: قسمت 12

پت و مت هفت ماه پیش ۳۱۴ بازدید
۸:۱۹

پت و مت: قسمت 7

پت و مت هفت ماه پیش ۳۱۶ بازدید
۸:۳۸

پت و مت: قسمت 14

پت و مت هفت ماه پیش ۳۱۸ بازدید
۷:۱

پت و مت: قسمت 23

پت و مت هشت ماه پیش ۳۲۳ بازدید
۸:۳۲

پت و مت: قسمت 5

پت و مت هفت ماه پیش ۳۳۰ بازدید
مشاهده همه