دانلود اپلیکشن می‌بی‌نیم

دانلود

آموزش ساده اچ تی ام ال و سی اس اس - قسمت 44

۲۶۱ نمایش
منتشر شده در: دو سال پیش

In this tutorial I introduce you to forms and explain what forms are all about. I also talk about the action and method attributes and explain why they are necessary.

.
Follow me on Facebook:
www.facebook.com/quentin.watt

Follow me on Twitter:
www.twitter.com/QuentinWatt

Don't forget to subscribe:
www.youtube.com/QuentinWatt

Donate on PayPal:
https://www.paypal.com/cgi-bin/webscr?cmd=_s-

xclick&hosted_button_id=DM496T7CTUYAS Donate on PayPal:
https://www.paypal.com/cgi-bin/webscr?cmd=_s-xclick&hosted_button_id=DM496T7CTUYAS

دیدگاه ها

ویدیوهای روز فناوری

کانال پیشنهادی برای شما
مشاهده همه