دانلود اپلیکشن می‌بی‌نیم

دانلود

CSS UI Element States Selectors Tutorial

۱۲۳ نمایش
منتشر شده در: یک سال پیش

Lesson Code: http://www.developphp.com/video/CSS/UI-Element-States-Selectors
Learn to use the UI Element States pseudo-class selectors of CSS to target and style HTML elements.

دیدگاه ها

پپا پیگ

کانال پیشنهادی برای شما
۱:۳۳

Peppa Pig - The boat race (clip)

پپا پیگ یک سال پیش ۱۶۹ بازدید
۱:۵۲

Peppa Pig - Fun in the snow (clip)

پپا پیگ یک سال پیش ۱۶۸ بازدید
۱:۱۹

Peppa Pig - Daddy Pig's birthday (clip)

پپا پیگ یک سال پیش ۱۶۷ بازدید
۱:۵۷

Peppa Pig - The holiday house (clip)

پپا پیگ یک سال پیش ۱۶۷ بازدید
۱:۴۷

Peppa Pig - Pancakes (clip)

پپا پیگ یک سال پیش ۱۶۶ بازدید
مشاهده همه