دانلود اپلیکشن می‌بی‌نیم

دانلود

Html 5 and Css3-Making a Complete Responsive Website

۱۹۱ نمایش
منتشر شده در: ده ماه پیش

In This Tutorial ,I am Making a Complete Responsive Website using Html5 and Css3 Media Query Property...

Please change Css3 media query also for mobile on top
@media screen and (max-width:440px). at time 51:29

To learn Html5 Forms tag watch :

https://www.youtube.com/watch?v=0U_zX-si8Sg

http://www.ritusachdev.com

دیدگاه ها

کیپر (Kipper)

کانال پیشنهادی برای شما
۷:۳۶

کی‌پر: فصل 1 قسمت 7

کیپر (Kipper) یازده ماه پیش ۴۱۸ بازدید
۷:۳۶

کی‌پر: فصل 1 قسمت 6

کیپر (Kipper) یازده ماه پیش ۴۱۵ بازدید
۷:۳۶

کی‌پر: فصل 1 قسمت 15

کیپر (Kipper) یازده ماه پیش ۴۰۵ بازدید
۷:۳۶

کی‌پر: فصل 1 قسمت 19

کیپر (Kipper) یازده ماه پیش ۴۰۲ بازدید
۷:۳۶

کی‌پر: فصل 1 قسمت 21

کیپر (Kipper) یک سال پیش ۳۸۹ بازدید
۷:۳۶

کی‌پر: فصل 1 قسمت 14

کیپر (Kipper) یازده ماه پیش ۳۷۹ بازدید
مشاهده همه