دانلود اپلیکشن می‌بی‌نیم

دانلود

HTML5 and CSS3 Beginner Tutorial 19 - Div and Span

۶۶ نمایش
منتشر شده در: پنج ماه پیش

In this tutorial I show you how to use the Div and Span elements. I explain when, where and how to use them.

Don't forget to subscribe:
http://www.youtube.com/user/QuentinWatt Social links:
-------------------------------------------------------------
Add me on twitter:
http://www.twitter.com/QuentinWatt

facebook group:
https://www.facebook.com/quentin.watt
-------------------------------------------------------------

دیدگاه ها

بولک و لولک

کانال پیشنهادی برای شما
۹:۱۷

Bolek and Lolek - India

بولک و لولک پنج ماه پیش ۱۳۵ بازدید
۹:۱۴

Bolek and Lolek - South America

بولک و لولک پنج ماه پیش ۱۴۸ بازدید
۸:۵۹

Bolek and Lolek - Canada

بولک و لولک پنج ماه پیش ۱۵۷ بازدید
۹:۱۶

Bolek and Lolek - The Arctic

بولک و لولک پنج ماه پیش ۱۷۸ بازدید
مشاهده همه