دانلود اپلیکشن می‌بی‌نیم

دانلود

Learn HTML and CSS/CSS3

۲۳۱ نمایش
منتشر شده در: ده ماه پیش

This video has been made from a ppt.. this video covers all the important tags attributes, areas , elements , methods etc.

If you go through the complete video honestly than you can make your own website on HTML.
You can use CSS easily if you watch all the porperties carefully.

Learn HTML and CSS .

Complete Website development tutorial

You Can request for original ppt.jst comment it.

A video By: Rahul Mishra (SIET Allahabad)
B.Tech Final Year (IT)

دیدگاه ها

پیشنهادهای اتفاقی

۸:۱۱

کایلو - CAILLOU THE SAILOR

کایلو یازده ماه پیش ۷۸۹ بازدید
۳:۳۴

دستور تهیه: نان شیرمال

آشپزی یازده ماه پیش ۷۷۵ بازدید
۲:۵۶

خندوانه شبکه نسیم-65

طنز یازده ماه پیش ۷۷۳ بازدید
مشاهده همه

ماداگاسکار

کانال پیشنهادی برای شما
۱:۱۸

ماداگاسکار 2

ماداگاسکار ده ماه پیش ۲۵۰ بازدید
۱:۴۵

ماداگاسکار 2

ماداگاسکار ده ماه پیش ۳۵۰ بازدید
۳:۳

ماداگاسکار 2

ماداگاسکار ده ماه پیش ۳۹۱ بازدید
۴۸

ماداگاسکار 2

ماداگاسکار ده ماه پیش ۴۰۰ بازدید
۳:۵

ماداگاسکار 2

ماداگاسکار ده ماه پیش ۴۴۱ بازدید
مشاهده همه