دانلود اپلیکشن می‌بی‌نیم

دانلود

Register fORM Design | Using HTML AND CSS3 | tutorials for Learners

۲۱۱ نمایش
منتشر شده در: دو سال پیش

This video about Register page designing using HTML and CSS3 .You can learn from here how to design the form for a good website.

دیدگاه ها

چرای بزرگ

کانال پیشنهادی برای شما
۲۹:۵۸

چرای بزرگ - قسمت 10

چرای بزرگ دو سال پیش ۳۲۷ بازدید
۲۹:۵۸

چرای بزرگ - قسمت 49

چرای بزرگ دو سال پیش ۳۲۵ بازدید
۲۹:۵۷

چرای بزرگ - قسمت 46

چرای بزرگ دو سال پیش ۳۲۴ بازدید
۲۹:۵۷

چرای بزرگ - قسمت 42

چرای بزرگ دو سال پیش ۳۲۱ بازدید
۲۹:۵۷

چرای بزرگ - قسمت 19

چرای بزرگ دو سال پیش ۳۱۸ بازدید
۲۹:۵۸

چرای بزرگ - قسمت 29

چرای بزرگ دو سال پیش ۳۱۶ بازدید
مشاهده همه