دانلود اپلیکشن می‌بی‌نیم

دانلود

How to create a Image Slider in CSS

۲۰۲ نمایش
منتشر شده در: ده ماه پیش

Today, I'm going to show you all how to make a image slider using only CSS and HTML, no JavaScript or Jquery.

It is very simple to build a simple image slider by just in CSS3, why use JS or JQ when you can code it in seconds and feel happy that you done it all by yourself.

Source code be found on my GitHub Account.
https://goo.gl/0YSB0M

دیدگاه ها

پیشنهادهای اتفاقی

۴:۲۵

آموزش اوریگامی: فرفره

اوریگامی دوازده ماه پیش ۳۳۷۹ بازدید
۸:۳۰

لگو شهرسازی: مدل ایستگاه پلیس

لگو دوازده ماه پیش ۲۹۹۴ بازدید
۲:۳

ساخت موشک مدل کوچک

خلاقیت و بازیافت یازده ماه پیش ۲۴۵۱ بازدید
۶:۴۲

تیراندازی تراپ

یک سال پیش ۲۲۶۷ بازدید
مشاهده همه