دانلود اپلیکشن می‌بی‌نیم

دانلود

Como hacer un elegante formulario en HTML5 y CSS3

۱۴۸ نمایش
منتشر شده در: دو سال پیش

En este video tutorial aprenderemos a diseñar un elegante formulario de Inicio de Sesión wn HTML5 y CSS3, aprenderemos a diseñar sus elementos al mismo tiempo que le damos un buen estilo.

♦ Blog de diseño web:
http://www.falconmasters.com

♦ Necesitas ayuda con el tutorial? Únete a nuestra comunidad:
http://www.heroesdelaweb.com

---
♦ Recursos a usar:
http://www.colorzilla.com/gradient-editor/
http://www.google.com/fonts

♦ Video anterior (Como hacer un elegante formulario en Photoshop):
http://www.youtube.com/watch?v=nwufCUO90c8

---
Redes Sociales:

♦ Twitter @falconmasters:
http://www.twitter.com/falconmasters

♦ Pagina de Facebook:
http://www.falconmasters.com

♦ Curso patrocinado por okhosting:
http://www.okhosting.com

دیدگاه ها

ویدیوهای روز فناوری

کانال پیشنهادی برای شما
مشاهده همه