دانلود اپلیکشن می‌بی‌نیم

دانلود

MENU SLIDE-DOWN COM SELETORES AVANÇADOS (CSS3/HTML5)

۲۳۹ نمایش
منتشر شده در: یک سال پیش

Aprenda a lógica estrutural para construir um menu slide-down utilizando seletores avançados ("+" e "~") e pseudo elementos, sem nenhuma necessidade de javascript. CSS level 3 e HTML5, podem juntos, serem muito mais poderosos do que se imagina. Confira! :)

// DOWNLOAD DO SCRIPT
https://github.com/ferreirastudios/Menu-slide-down

// INSCREVA-SE NO CANAL
https://www.youtube.com/user/devleona...

// REDES SOCIAIS
1. Twitter: https://twitter.com/ferreirastudios
2. Facebook: https://www.facebook.com/ferreirastudios
3. Google+:
https://plus.google.com/u/0/b/1091027...

دیدگاه ها