دانلود اپلیکشن می‌بی‌نیم

دانلود

CSS Tutorial for Beginners - 03 - Multiple selectors and writing rule for more than one element

۱۳۴ نمایش
منتشر شده در: چهار ماه پیش

In this video we go over how to write rule for more than one element.

Source: http://pastebin.com/Y1jPc3vP

دیدگاه ها

پیشنهادهای اتفاقی

۸:۱۶

رکسیو: قسمت 45

چهار ماه پیش ۱۸۱ بازدید
۱:۲۲:۵۴

کارتون شرک

دیزنی چهار ماه پیش ۱۸۱ بازدید
۱:۲۳

Pingu: Pinga and Pingu

پینگو چهار ماه پیش ۱۸۱ بازدید
مشاهده همه