دانلود اپلیکشن می‌بی‌نیم

دانلود

CSS Tutorial for Beginners - 03 - Multiple selectors and writing rule for more than one element

۱۴۲ نمایش
منتشر شده در: پنج ماه پیش

In this video we go over how to write rule for more than one element.

Source: http://pastebin.com/Y1jPc3vP

دیدگاه ها

پیشنهادهای اتفاقی

۲:۸

خندوانه شبکه نسیم-7

طنز شش ماه پیش ۹۱۵ بازدید
مشاهده همه

شاون د شیپ

کانال پیشنهادی برای شما
مشاهده همه