دانلود اپلیکشن می‌بی‌نیم

دانلود

CSS Tutorial for Beginners - 03 - Multiple selectors and writing rule for more than one element

۳۲۷ نمایش
منتشر شده در: دو سال پیش

In this video we go over how to write rule for more than one element.

Source: http://pastebin.com/Y1jPc3vP

دیدگاه ها

ماداگاسکار

کانال پیشنهادی برای شما
۲:۳۱

ماداگاسکار 3

ماداگاسکار دو سال پیش ۶۱۳ بازدید
۴۸

ماداگاسکار 2

ماداگاسکار دو سال پیش ۶۰۸ بازدید
۳:۵

ماداگاسکار 2

ماداگاسکار دو سال پیش ۶۰۸ بازدید
۳:۳

ماداگاسکار 2

ماداگاسکار دو سال پیش ۶۰۲ بازدید
۱:۴۵

ماداگاسکار 2

ماداگاسکار دو سال پیش ۵۳۲ بازدید
مشاهده همه