دانلود اپلیکشن می‌بی‌نیم

دانلود

CSS Tutorial for Beginners - 03 - Multiple selectors and writing rule for more than one element

۲۴۷ نمایش
منتشر شده در: یک سال پیش

In this video we go over how to write rule for more than one element.

Source: http://pastebin.com/Y1jPc3vP

دیدگاه ها

ماداگاسکار

کانال پیشنهادی برای شما
۱:۴۵

ماداگاسکار 2

ماداگاسکار یک سال پیش ۴۲۰ بازدید
۴۸

ماداگاسکار 2

ماداگاسکار یک سال پیش ۴۶۹ بازدید
۳:۳

ماداگاسکار 2

ماداگاسکار یک سال پیش ۴۷۶ بازدید
۳:۵

ماداگاسکار 2

ماداگاسکار یک سال پیش ۵۰۱ بازدید
۲:۳۱

ماداگاسکار 3

ماداگاسکار یک سال پیش ۵۲۳ بازدید
مشاهده همه