دانلود اپلیکشن می‌بی‌نیم

دانلود

CSS Tutorial for Beginners - 07 - More on Classes in CSS

۱۵۹ نمایش
منتشر شده در: هفت ماه پیش

In this video we continue on with classes in CSS

Code: http://pastebin.com/tpwYp86j

دیدگاه ها

پیشنهادهای اتفاقی

۴:۱۸

گربه‌های بانمک (71)

خنده‌دار ها هفت ماه پیش ۳۳۶ بازدید
۷:۳۰

گربه‌های بانمک (92)

خنده‌دار ها هفت ماه پیش ۳۳۴ بازدید
مشاهده همه