دانلود اپلیکشن می‌بی‌نیم

دانلود

CSS Tutorial for Beginners - 07 - More on Classes in CSS

۱۴۶ نمایش
منتشر شده در: شش ماه پیش

In this video we continue on with classes in CSS

Code: http://pastebin.com/tpwYp86j

دیدگاه ها

پیشنهادهای اتفاقی

مشاهده همه

لگو

کانال پیشنهادی برای شما
مشاهده همه