دانلود اپلیکشن می‌بی‌نیم

دانلود

CSS Tutorial for Beginners - 07 - More on Classes in CSS

۱۹۴ نمایش
منتشر شده در: ده ماه پیش

In this video we continue on with classes in CSS

Code: http://pastebin.com/tpwYp86j

دیدگاه ها

گوفی

کانال پیشنهادی برای شما
۹:۵۰

گوفی: فصل 1 قسمت 2

گوفی یک سال پیش ۹۴۳ بازدید
۸:۳۱

انیمیشن گوفی این قسمت شیر

گوفی یازده ماه پیش ۴۳۹ بازدید
۹:۳۲

گوفی: فصل 1 قسمت 1

گوفی دوازده ماه پیش ۶۰۲ بازدید
۸:۵۰

گوفی: فصل 1 قسمت 7

گوفی دوازده ماه پیش ۴۸۱ بازدید
۹:۱۲

انیمیشن گوفی این قسمت المیپک

گوفی یازده ماه پیش ۵۳۸ بازدید
مشاهده همه