دانلود اپلیکشن می‌بی‌نیم

دانلود

CSS Tutorial for Beginners - 07 - More on Classes in CSS

۲۸۷ نمایش
منتشر شده در: دو سال پیش

In this video we continue on with classes in CSS

Code: http://pastebin.com/tpwYp86j

دیدگاه ها

آدبادز

کانال پیشنهادی برای شما
۵۳

آدبادز: سفید کردن دندان

آدبادز دو سال پیش ۱۶۹۶ بازدید
۴۵

آدبادز: این قسمت جزیره

آدبادز دو سال پیش ۶۱۹ بازدید
۴۸

آدبادز: بازیافت

آدبادز دو سال پیش ۵۸۳ بازدید
۲۷

آدبادز: آواز کریسمس

آدبادز دو سال پیش ۵۷۶ بازدید
مشاهده همه