دانلود اپلیکشن می‌بی‌نیم

دانلود

CSS Tutorial for Beginners - 09 - The Font Weight Property

۳۰۲ نمایش
منتشر شده در: هشت ماه پیش

In this video we take a look at the font weight property

دیدگاه ها

خنده‌دار ها

کانال پیشنهادی برای شما
مشاهده همه