دانلود اپلیکشن می‌بی‌نیم

دانلود

CSS Tutorial for Beginners - 09 - The Font Weight Property

۳۱۳ نمایش
منتشر شده در: نه ماه پیش

In this video we take a look at the font weight property

دیدگاه ها

تیمی تایم

کانال پیشنهادی برای شما
مشاهده همه