دانلود اپلیکشن می‌بی‌نیم

دانلود

CSS Tutorial for Beginners - 09 - The Font Weight Property

۳۱۵ نمایش
منتشر شده در: یازده ماه پیش

In this video we take a look at the font weight property

دیدگاه ها

لاروا

کانال پیشنهادی برای شما
۲:۱

کارتون لاروا: قسمت 23

لاروا یک سال پیش ۴۲۷ بازدید
۲:۱

کارتون لاروا: قسمت 28

لاروا یازده ماه پیش ۵۰۵ بازدید
۲:۱

کارتون لاروا: قسمت 13

لاروا یازده ماه پیش ۴۴۱ بازدید
۲:۱

کارتون لاروا: فصل 1 قسمت 1

لاروا یک سال پیش ۴۵۰ بازدید
۲:۱

کارتون لاروا: قسمت 2

لاروا یازده ماه پیش ۴۵۱ بازدید
۲:۱

کارتون لاروا: قسمت 30

لاروا یازده ماه پیش ۴۹۷ بازدید
مشاهده همه