دانلود اپلیکشن می‌بی‌نیم

دانلود

CSS Tutorial for Beginners - 09 - The Font Weight Property

۳۴۵ نمایش
منتشر شده در: یک سال پیش

In this video we take a look at the font weight property

دیدگاه ها

پیشنهادهای اتفاقی

۴:۳

لگو چیما: مدل عنکبوت

لگو یک سال پیش ۱۱۴۵ بازدید
مشاهده همه