دانلود اپلیکشن می‌بی‌نیم

دانلود

CSS Tutorial for Beginners - 09 - The Font Weight Property

۲۲۴ نمایش
منتشر شده در: چهار ماه پیش

In this video we take a look at the font weight property

دیدگاه ها

تصادفی

۵:۳۷

حمید صفت - بخشش

پنج ماه پیش ۱۰۴ بازدید
۹:۵۴

اوبی و اوما - Oobi - Chopsticks!

پنج ماه پیش ۱۰۴ بازدید
۹:۵۸

اوبی و اوما - Oobi - Parade!

پنج ماه پیش ۱۰۴ بازدید
مشاهده همه