دانلود اپلیکشن می‌بی‌نیم

دانلود

CSS Tutorial for Beginners - 10 - Using an external style sheet

۸۷ نمایش
منتشر شده در: شش ماه پیش

In this video we take a look at the external style sheet.

دیدگاه ها

پیشنهادهای اتفاقی

۳۹

آدبادز: دریا زدگی

آدبادز شش ماه پیش ۲۴۹ بازدید
مشاهده همه