دانلود اپلیکشن می‌بی‌نیم

دانلود

CSS Tutorial for Beginners - 10 - Using an external style sheet

۱۱۸ نمایش
منتشر شده در: نه ماه پیش

In this video we take a look at the external style sheet.

دیدگاه ها

پیشنهادهای اتفاقی

۱:۴

آدبادز: ساعت کوکی زی

آدبادز نه ماه پیش ۳۲۳ بازدید
۴۴

آدبادز: فیوز در زمین رقص

آدبادز ده ماه پیش ۳۲۲ بازدید
۷:۳۶

کی‌پر: فصل 1 قسمت 28

کیپر (Kipper) ده ماه پیش ۳۲۱ بازدید
مشاهده همه

رکسیو

کانال پیشنهادی برای شما
۷:۲۳

رکسیو - قسمت 40

رکسیو نه ماه پیش ۸۶ بازدید
۲:۱:۳۵

رکسیو - قسمت 56

رکسیو نه ماه پیش ۸۷ بازدید
۳۹:۴۰

رکسیو - قسمت 35

رکسیو نه ماه پیش ۸۸ بازدید
۲۲:۱۰

رکسیو - قسمت 3

رکسیو نه ماه پیش ۸۸ بازدید
۹:۴

رکسیو - قسمت 36

رکسیو نه ماه پیش ۸۸ بازدید
۸:۵۵

رکسیو - قسمت 29

رکسیو نه ماه پیش ۹۰ بازدید
مشاهده همه