دانلود اپلیکشن می‌بی‌نیم

دانلود

CSS Tutorial for Beginners - 10 - Using an external style sheet

۱۹۶ نمایش
منتشر شده در: یک سال پیش

In this video we take a look at the external style sheet.

دیدگاه ها

پیشنهادهای اتفاقی

۳:۷

باغبانی شهری: قسمت 2

باغبانی دو سال پیش ۱۰۷۴ بازدید
۴:۱۶

لگو چیما: مدل میدان تیر

لگو دو سال پیش ۱۰۵۶ بازدید
مشاهده همه