دانلود اپلیکشن می‌بی‌نیم

دانلود

CSS Tutorial for Beginners - 19 - CSS Box Model Part 3

۱۲۹ نمایش
منتشر شده در: هشت ماه پیش

In this video we continue on with the CSS Box Model.

HTML Code: http://pastebin.com/E5NRnU0D
CSS Code: http://pastebin.com/bEPunR3b

دیدگاه ها

پیشنهادهای اتفاقی

۱:۴۰

لگو چیما: مدل اسپیدورز

لگو نه ماه پیش ۱۱۵۵ بازدید
۸:۳۶

لگو جنگ ستارگان: مدل AT-AP

لگو نه ماه پیش ۱۱۴۱ بازدید
مشاهده همه