دانلود اپلیکشن می‌بی‌نیم

دانلود

CSS Tutorial for Beginners - 22 - The ID Attribute

۱۰۱ نمایش
منتشر شده در: یک سال پیش

In this video we take a look at the ID attribute.

دیدگاه ها

پیشنهادهای اتفاقی

۱:۵۰

لگو میکسل: ماگنفو (61)

لگو یک سال پیش ۳۵۹ بازدید
مشاهده همه