دانلود اپلیکشن می‌بی‌نیم

دانلود

CSS Tutorial for Beginners - 32 - Block and Inline elements Part 3

۱۴۱ نمایش
منتشر شده در: شش ماه پیش

In this video we take a look at block and inline elemnts and and how they can be converted.

HTML: http://pastebin.com/w0DQXn4i
CSS: http://pastebin.com/UJ25ZrPv

دیدگاه ها

پینگو

کانال پیشنهادی برای شما
۱:۳۸

Pingu: Pinga's Lost Rabbit

پینگو شش ماه پیش ۲۴۷ بازدید
۲:۲۶

Pingu: Pinga has Hiccups

پینگو شش ماه پیش ۲۵۳ بازدید
۵۹

Pingu: Pinga is Introduced

پینگو شش ماه پیش ۲۵۵ بازدید
۳:۲۹

Pingu: Pinga is Born

پینگو شش ماه پیش ۲۷۴ بازدید
مشاهده همه