دانلود اپلیکشن می‌بی‌نیم

دانلود

CSS Tutorial for Beginners - 33 - Floating an element

۲۲۵ نمایش
منتشر شده در: یک سال پیش

In this video we take a look at floating elements.

HTML: http://pastebin.com/btMvvJmx
CSS: http://pastebin.com/Jy6Q45S0

دیدگاه ها

شاون د شیپ

کانال پیشنهادی برای شما
مشاهده همه