دانلود اپلیکشن می‌بی‌نیم

دانلود

CSS Tutorial for Beginners - 33 - Floating an element

۲۳۵ نمایش
منتشر شده در: دو سال پیش

In this video we take a look at floating elements.

HTML: http://pastebin.com/btMvvJmx
CSS: http://pastebin.com/Jy6Q45S0

دیدگاه ها

پیشنهادهای اتفاقی

۸:۱

آموزش اوریگامی: ستاره

اوریگامی دو سال پیش ۱۴۵۰ بازدید
۷:۵۹

لگو چیما: مدل Outland Base

لگو دو سال پیش ۱۳۷۰ بازدید
مشاهده همه