دانلود اپلیکشن می‌بی‌نیم

دانلود

CSS Tutorial for Beginners - 33 - Floating an element

۲۰۸ نمایش
منتشر شده در: یک سال پیش

In this video we take a look at floating elements.

HTML: http://pastebin.com/btMvvJmx
CSS: http://pastebin.com/Jy6Q45S0

دیدگاه ها

مستند حیوانات

کانال پیشنهادی برای شما
۳:۱۳

عقاب و مار سمی

مستند حیوانات هفت ماه پیش ۷۷ بازدید
۱:۵۴

شیر و گراز

مستند حیوانات هفت ماه پیش ۸۹ بازدید
۵:۲۳

میمون Gelada

مستند حیوانات هفت ماه پیش ۹۴ بازدید
۲:۴۲

حلزون‌های زامبی

مستند حیوانات هفت ماه پیش ۱۰۲ بازدید
مشاهده همه