دانلود اپلیکشن می‌بی‌نیم

دانلود

CSS Tutorial for Beginners - 51 - Sibling selector - Selectors Part 4

۱۲۶ نمایش
منتشر شده در: هشت ماه پیش

In this video we review sibling selectors.

HTML Code: http://pastebin.com/xcqhTkhw
CSS Code: http://pastebin.com/msFc1VH2

دیدگاه ها

آرامش

کانال پیشنهادی برای شما
مشاهده همه