دانلود اپلیکشن می‌بی‌نیم

دانلود

CSS Tutorial for Beginners - 51 - Sibling selector - Selectors Part 4

۹۹ نمایش
منتشر شده در: چهار ماه پیش

In this video we review sibling selectors.

HTML Code: http://pastebin.com/xcqhTkhw
CSS Code: http://pastebin.com/msFc1VH2

دیدگاه ها

آلفابلاکز

کانال پیشنهادی برای شما
۵:۱۶

آلفابلاکز: سری 3 قسمت 26

آلفابلاکز چهار ماه پیش ۳۳۷ بازدید
۵:۶

آلفابلاکز: سری 2 قسمت 3

آلفابلاکز پنج ماه پیش ۲۳۲ بازدید
۵:۶

آلفابلاکز: سری 4 قسمت 9

آلفابلاکز چهار ماه پیش ۲۵۵ بازدید
۵:۷

آلفابلاکز: سری 2 قسمت 1

آلفابلاکز چهار ماه پیش ۲۵۹ بازدید
۵:۹

آلفابلاکز: سری 3 قسمت 25

آلفابلاکز چهار ماه پیش ۲۶۶ بازدید
مشاهده همه