دانلود اپلیکشن می‌بی‌نیم

دانلود

CSS Tutorial for Beginners - 56 - Opacity property Part 1 - Working against a DIV

۱۳۹ نمایش
منتشر شده در: هفت ماه پیش

In this video we review the opacity property.

HTML Code: http://pastebin.com/5PQj0d68
CSS Code: http://pastebin.com/03kQcb8T

دیدگاه ها

پیشنهادهای اتفاقی

۱۳:۱۰

آرتور - Arthur's Baby

آنیمیشن آرتور هفت ماه پیش ۲۰۰ بازدید
مشاهده همه