دانلود اپلیکشن می‌بی‌نیم

دانلود

CSS Layout Tutorial - 14 - Working in the footer

۲۱۵ نمایش
منتشر شده در: دو سال پیش

In this video we will add to the footer.

CSS: http://pastebin.com/xeUMX6Bn
HTML: http://pastebin.com/a5DPmepP

دیدگاه ها

حبیب محبیان

کانال پیشنهادی برای شما
مشاهده همه