دانلود اپلیکشن می‌بی‌نیم

دانلود

CSS Layout Tutorial - 14 - Working in the footer

۱۹۴ نمایش
منتشر شده در: دو سال پیش

In this video we will add to the footer.

CSS: http://pastebin.com/xeUMX6Bn
HTML: http://pastebin.com/a5DPmepP

دیدگاه ها

پیشنهادهای اتفاقی

۳:۳

تبلیغ ب‌ام‌و M6 مدل 2016

ب ام و دو سال پیش ۶۸۶ بازدید
مشاهده همه

انگری‌بردز

کانال پیشنهادی برای شما
مشاهده همه