دانلود اپلیکشن می‌بی‌نیم

دانلود

React Native from mobile developer eyes

۱۴۶ نمایش
منتشر شده در: ده ماه پیش

React JS and Flux Web Development for Beginners ☞ https://hii.to/4kH04DBKg
Visual Studio Code Tutorial for Beginners https://hii.to/4kXF9dIWe
JavaScript: Understanding the Weird Parts ☞ https://hii.to/418xGJU-l
The Complete Web Developer Course - Build 14 Websites ☞ https://hii.to/4kxqZyLbg

Visual Studio Code Tutorial for Beginners
https://hii.to/4kXF9dIWe

JavaScript Tutorial for Absolute Beginners
https://goo.gl/sJIdS3

JavaScript with ReactJS and Nodejs
https://goo.gl/sSfjXV

Viewpoint of React Native from mobile developer eyes. What does it mean, and how does it feel?

About the speaker:
Kostiantyn Koval is a software engineer and Swift evangelist at Rocketfarm.

Video via: NDC Conferences

دیدگاه ها

پیشنهادهای اتفاقی

۶:۱

گربه های بانمک (20)

خنده‌دار ها یازده ماه پیش ۹۴۳ بازدید
۱:۳۲

لگو شهرسازی: مدل برف‌رُو (44 تکه)

لگو دوازده ماه پیش ۹۳۱ بازدید
۲:۳۳

دستور تهیه: میگو (1)

آشپزی دوازده ماه پیش ۹۲۷ بازدید
۴:۱۵

گربه‌های بانمک (60)

خنده‌دار ها یازده ماه پیش ۸۶۹ بازدید
مشاهده همه