دانلود اپلیکشن می‌بی‌نیم

دانلود

Diary of a Wimpy Kid: Then and Now (Part 1)

دیزنی
برچسب ها: ،  
۱۹۹ نمایش
منتشر شده در: دو سال پیش

Actors/actresses and their movies:


Zachary Gordon:

National Treasure 2 (2007)
http://www.imdb.com/title/tt0465234/

Diary of a Wimpy Kid 2 (2011)
http://www.imdb.com/title/tt1650043/?ref_=fn_al_tt_1

Pete's Christmas (2013)
http://www.imdb.com/title/tt3004544/?ref_=nv_sr_1

--------

Robert Capron:

Bride Wars (2009)
http://www.imdb.com/title/tt0901476/?ref_=fn_al_tt_1

Diary of a Wimpy Kid (2010)
http://www.imdb.com/title/tt1196141/?ref_=fn_al_tt_1

The Way Way Back (2013)
http://www.imdb.com/title/tt1727388/?ref_=fn_al_tt_1

--------

Devon Bostick:

The Altar Boy Gang (2007)
http://www.imdb.com/title/tt0982846/?ref_=nm_flmg_act_41

Diary of a Wimpy Kid 2 (2011)
http://www.imdb.com/title/tt1650043/?ref_=nm_flmg_act_16

The 100 (2014)
http://www.imdb.com/title/tt2661044/?ref_=nm_flmg_act_2

--------

Peyton List:

27 Dresses (2008)
http://www.imdb.com/title/tt0988595/?ref_=nv_sr_1

Miriam's Song (2010)
http://www.imdb.com/title/tt1617133/?ref_=fn_al_tt_1

Jessie (2011-2014)
http://www.imdb.com/title/tt1865769/?ref_=fn_al_tt_1

--------

Song by SugarJoiko
https://www.youtube.com/watch?v=ZB0G_0LBIBk

دیدگاه ها