دانلود اپلیکشن می‌بی‌نیم

دانلود

Daily english conversation English lessons Pre Intermediate Level

۴۲۳ نمایش
منتشر شده در: دو سال پیش

Daily english conversation - English lessons - Pre-Intermediate Level See playist: .

Learn English through Daily Conversation - Pre-Intermediate Level - Connection.

Год выпуска: 1999 г. Автор: Tom Hutchinson Разработчик: Oxford English Video Издатель: Oxford University Press .

Đăng ký (SUBSCRIBE) ✓ ➨ Full playlist with 100 Conversations 2016---------- Study more 10 JIM' TOEIC .

دیدگاه ها

کیپر (Kipper)

کانال پیشنهادی برای شما
۸:۵۰

کی‌پر: فصل 1 قسمت 30

کیپر (Kipper) سه سال پیش ۵۸۱ بازدید
۷:۳۶

کی‌پر: فصل 1 قسمت 16

کیپر (Kipper) سه سال پیش ۶۳۴ بازدید
۷:۳۶

کی‌پر: فصل 1 قسمت 22

کیپر (Kipper) دو سال پیش ۶۴۹ بازدید
۷:۳۶

کی‌پر: فصل 1 قسمت 10

کیپر (Kipper) دو سال پیش ۶۷۳ بازدید
۸:۵۴

کی‌پر: فصل 1 قسمت 8

کیپر (Kipper) دو سال پیش ۶۸۸ بازدید
۷:۳۶

کی‌پر: فصل 1 قسمت 7

کیپر (Kipper) دو سال پیش ۶۹۲ بازدید
مشاهده همه